32 sách giáo khoa 8 môn học lớp 1 chính thức được phê duyệt

2 Thanh Niên Online
Theo quyết định Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ban hành, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này.
 
Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học lớp 1 mới chính thức được phê duyệt /// Ảnh BÁ HẢI Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học lớp 1 mới chính thức được phê duyệt - Ảnh BÁ HẢI
Có 32 sách giáo khoa của 8 môn học lớp 1 mới chính thức được phê duyệt
Ảnh BÁ HẢI

38 bản thảo "đạt" nhưng chỉ phê duyệt 32

Chiều nay 22.11, tại cuộc họp báo công bố quyết định danh mục sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới sử dụng từ năm học 2020 - 2021, Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được Hội đồng thẩm định đánh giá mức “đạt”, Bộ đã tiến hành các bước rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lý đối với sách giáo khoa để trình Bộ trưởng phê duyệt.
Ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học được phê duyệt trong lần này.
Trước đó, Bộ GD-ĐT tiếp nhận sách giáo khoa từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số có 49 bản mẫu sách giáo khoa đối với 9 môn học ở lớp 1, cụ thể như sau: tiếng Việt: 6 bản mẫu, toán: 6 bản mẫu, đạo đức: 6 bản mẫu, môn tự nhiên - xã hội: 5 bản mẫu, giáo dục thể chất: 4 bản mẫu, nghệ thuật (âm nhạc): 5 bản mẫu, nghệ thuật (mỹ thuật): 5 bản mẫu, hoạt động trải nghiệm: 6 bản mẫu, tiếng Anh: 6 bản mẫu.
32 sách giáo khoa 8 môn học lớp 1 chính thức được phê duyệt - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ công bố Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ảnh Tuệ Nguyễn

Sau khi tiếp nhận bản mẫu sách giáo khoa từ ban tổ chức, mỗi thành viên hội đồng nghiên cứu độc lập (15 ngày). Tiếp đó, hội đồng làm việc tập trung để thảo luận (7 ngày) gồm các nội dung: nghe tác giả báo cáo về nội dung bản mẫu sách giáo khoa, thảo luận tập trung công khai về bản mẫu sách giáo khoa, công bố kết quả trực tiếp cho tác giả để tác giả biết nội dung chi tiết đánh giá của hội đồng và thảo luận tiếp thu, chỉnh sửa, đồng thời có ý kiến phản biện lại hội đồng (nếu có).
Dựa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn và các yêu cầu cần đạt của từng bản mẫu sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 33, hội đồng tiến hành thẩm định từng bản mẫu sách giáo khoa và kết luận theo ba mức: “đạt”, “đạt nhưng cần sửa chữa”, “không đạt”.
Sau 2 vòng thẩm định, kết quả có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục (77,70%) được đánh giá mức “đạt”, 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục (22,3%) được đánh giá ở mức “không đạt”.
Như vậy, so với 38 bản thảo của 9 môn học được hội đồng thẩm định đánh giá "đạt" sau cả 2 vòng thì chỉ có 32 bản của 8 môn học được Bộ trưởng ký quyết định phê duyệt lần này.
Bộ GD- ĐT cho rằng, kết quả thẩm định của các hội đồng vừa qua cho thấy, nhiều bản mẫu sách giáo khoa được các tác giả xây dựng công phu, cẩn thận, tâm huyết trên cơ sở tuân thủ định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.
Nhiều bản mẫu sách giáo khoa có quan điểm biên soạn riêng, cấu trúc sách mới, hiện đại, tiếp cận với cách biên soạn sách của các nước tiên tiến trên thế giới nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh tiểu học Việt Nam; bảo đảm tính “mở”, linh hoạt, tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo theo định hướng và quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Giáo viên chiếm đa số trong hội đồng chọn sách giáo khoa

Việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông được quy định tại điểm c khoản 1 điều 32 (Sách giáo khoa giáo dục phổ thông) luật Giáo dục 2019: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT".
Thực hiện quy định tại luật Giáo dục, Bộ GD-ĐT đang xây dựng thông tư để hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của luật. Thông tư này hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở các cấp học và không quy định cứng là các UBND tỉnh phải chọn tất cả sách giáo khoa của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ sách giáo khoa cho địa phương.
Căn cứ vào điều kiện của địa phương, UBND tỉnh xây dựng các tiêu chí để lựa chọn được sách giáo khoa phù hợp với nhu cầu và điều kiện tổ chức dạy học tại địa phương.
32 sách giáo khoa 8 môn học lớp 1 chính thức được phê duyệt - ảnh 2
32 sách giáo khoa 8 môn học lớp 1 chính thức được phê duyệt - ảnh 3
32 sách giáo khoa 8 môn học lớp 1 chính thức được phê duyệt - ảnh 4

Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Bộ GD-ĐT vừa công bố tại cuộc họp báo chiều nay 22.11

Ảnh Tuệ Nguyễn chụp lại

 Trong Thông tư hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT sẽ quy định cụ thể thành phần của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa để căn cứ vào đó, UBND tỉnh, thành phố thực hiện. Thành phần sẽ bao gồm các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học, đặc biệt chiếm tỷ lệ đa số là các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học đó ở cấp học.
Dự thảo Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa của Bộ GD-ĐT sẽ không cứng nhắc mà linh hoạt để việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo tính phù hợp với điều kiện của từng vùng miền, địa phương.
Hiện nay, dự thảo Thông tư lựa chọn sách giáo khoa đang được Bộ GD-ĐT xây dựng, sẽ lấy ý kiến rộng rãi theo quy định biên soạn, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi tiếp thu tất cả ý kiến của các bên liên quan, thông tư sẽ được hoàn thiện để sớm trình Bộ trưởng phê duyệt ban hành, kịp thời gian để các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu năm học mới.
Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ triển khai công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương, các nhà xuất bản thực hiện tốt các khâu lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng, kịp thời về tiến độ thời gian cho năm học 2020 - 2021 và các năm học tiếp theo.

Sẽ thẩm định lại  với sách giáo khoa "không đạt" trong tháng 12

Bộ GD-ĐT thông tin: hầu hết các tác giả có bản mẫu sách giáo khoa xếp loại “không đạt” đều có nguyện vọng và gửi đơn (thông qua nhà xuất bản) đề nghị về Bộ GD-ĐT để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các hội đồng và tiếp tục trình thẩm định lại theo quy định.
Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thẩm định các bản mẫu này như thẩm định lần đầu vào tháng 12 tới.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Nguyễn Thị kim đồng

Nguyễn Thị kim đồng

Thời xưa chỉ 1 bộ sách học nhiều thế hệ vẫn không lac hậu. Con người thật thà, sống có tình người xã hội ít tham nhũng, Vẫn có nhà khoa học lớn được thế giới công nhận Như Lương Đình Của, Đề Ngữ, Tôn Thất Tùng, Võ Nguyên Giáp....thời nay liên tục thay sách giáo khoa gây tốn kém cho người học, tạo lợi ích nhóm.Bỏi không ra được những người tài như thế hệ trước. Thật buồn. Nguy cơ nề giáo dục tụt hậu. Tại sao không mau bản quyền của nhật bản hoặc sigapo.Chỉ cần một bộ sách cho thống nhất. Giáo dục trong một nước lại nhiều bộ sách giáo khoa có loạn hay không. năm nào cũng thử nghiệm thươg các cháu liên tục làm vật thí nghiệm cho mục đích của người lớn
Cao Cát

Cao Cát

tại sao không phải 1 bô sách tiếng Việt mà lại có 6 bộ vậy???

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM trong lớp học giãn cách do dịch Covid-19  /// HÀ ÁNH

Dịch Covid-19, sinh viên có thi trực tuyến?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết các trường ĐH hiện đã chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, các trường đang có nhiều phương án khác nhau về thi kết thúc học kỳ, trong đó có hình thức kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến.
.
các trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến cho nhiều phương thức khác /// Đào Ngọc Thạch

Thí sinh cần lưu ý gì đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến?

Vào 17 giờ 30 hôm nay 13.5, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến “Chọn ngành học cho tương lai” với chủ đề “Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển trực tuyến”. Chương trình sẽ diễn ra đồng thời ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.