Goldman Sachs

Ngân hàng Goldman Sachs trả 3,9 tỉ USD dàn xếp vụ kiện quỹ đầu tư Malaysia 1MDB
Thế giới

Ngân hàng Goldman Sachs trả 3,9 tỉ USD dàn xếp vụ kiện quỹ đầu tư Malaysia 1MDB

Ngân hàng Goldman Sachs sẽ trả 3,9 tỉ USD để dàn xếp một vụ kiện liên quan đến vụ tham nhũng hàng tỉ USD tại quỹ đầu tư công 1MDB của Malaysia.

Top