Hưu trí

Manulife Việt Nam tri ân khách hàng với chương trình khuyến mãi ‘Bước đến hạnh phúc’
Kinh tế

Manulife Việt Nam tri ân khách hàng với chương trình khuyến mãi ‘Bước đến hạnh phúc’

Ở Việt Nam, nhu cầu bảo vệ chưa được đáp ứng bao gồm bảo vệ sức khỏe, bảo vệ nhân thọ và bảo vệ hưu trí là rất lớn. Theo thống kê từ Swiss Re, sự thiếu hụt về bảo vệ nhân thọ ở Việt Nam ước tính khoảng 1.8 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, đồng thời, sự thiếu hụt về bảo vệ sức khỏe là khoảng 36 triệu USD vào năm 2017.

Lương hưu cao hơn 1,2 triệu đồng so với thu nhập của người dân
Đời sống

Lương hưu cao hơn 1,2 triệu đồng so với thu nhập của người dân

Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện chi trả lương hưu cho khoảng gần 2,7 triệu người. Mức hưởng lương hưu trung bình khoảng 5,4 triệu đồng/tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021.

Hơn 1,7 triệu lao động được nhận hỗ trợ thất nghiệp
Đời sống

Hơn 1,7 triệu lao động được nhận hỗ trợ thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội các cấp đã giải quyết hỗ trợ tiền Covid-19 cho hơn 1,71 triệu lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là 4.087 tỉ đồng.

Hơn 1.000 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Đời sống

Hơn 1.000 đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến ngày 20.5, cả nước có 1.010 đơn vị sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Top