Kỳ vọng iPhone 14 sẽ trang bị cổng USB-C

Kỳ vọng iPhone 14 sẽ trang bị cổng USB-C

14:02 23/03/2022 0

Trong khi Apple tiếp tục gắn bó kết nối Lightning với dòng iPhone 13, công ty đã sử dụng USB-C trên hầu hết các sản phẩm khác. Điều này khiến người dùng đặt nhiều kỳ vọng với việc USB-C sẽ đến với dòng iPhone 14 trong năm nay.