Kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ, 'quy hoạch treo'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/05/2022 07:54 GMT+7

Theo Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng 'quy hoạch treo', cơ chế 'xin - cho', 'lợi ích nhóm' trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Sáng 18.5, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06).

Trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết 06, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh, cho biết Nghị quyết 06 nhấn mạnh cần đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; đảm bảo quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại. Đồng thời, kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng “quy hoạch treo”, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch”.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 06 cũng nêu rõ yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Theo đó, tạo mọi điều kiện và khuyến khích các khu vực kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Nghị quyết 06 cũng đưa ra hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp trong vấn đề phát triển đô thị Việt Nam, trong đó, bao gồm việc hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; xây dựng phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững, đồng bộ… Đáng lưu ý, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp. Cạnh đó, Bộ Chính trị cũng yêu cầu đưa các chỉ tiêu về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước và từng tỉnh, TP; các tỉnh, thành bảo đảm bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Ngoài ra, Nghị quyết 06 cũng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, cho rằng các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải quán triệt nhận thức đầy đủ, sâu sắc nghị quyết; phải thấy quá trình đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trên cơ sở đó phải sớm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với lộ trình và phân công cụ thể; bổ sung, cụ thể hóa các tiêu chí, các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.

“Nghị quyết có đúng, có trúng hay cỡ nào đi nữa mà chúng ta chỉ đạo thực hiện không quyết liệt thì không có kết quả. Khắc phục tối đa tình trạng khoảng 10 năm sau tổng kết, đánh giá lại, chúng ta lại nói là nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị, rất hay, rất đúng”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.