Tín dụng TP.HCM tháng 1 tăng 1%

Tín dụng TP.HCM tháng 1 tăng 1%

20:19 14/02/2022 0

Tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 4 tháng gần đây của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM liên tục tăng trưởng, chủ yếu vào khối doanh nghiệp.