Lãi lớn

Dự phòng tăng 'khủng', ngân hàng vẫn lãi lớn
Kinh tế

Dự phòng tăng 'khủng', ngân hàng vẫn lãi lớn

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm của các ngân hàng (NH) cho thấy các nhà băng đều tăng 'khủng' trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với 9 tháng năm ngoái.

Top