Liên minh châu âu

Đại học Đà Nẵng hợp tác toàn diện với Liên minh các trường đại học châu Âu
Giáo dục

Đại học Đà Nẵng hợp tác toàn diện với Liên minh các trường đại học châu Âu

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác toàn diện, hiệu quả, lâu dài với Liên minh các trường đại học châu Âu Ulysseus nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Top