Lỗ hổng bảo mật

Microsoft tìm ra lỗi bảo mật có thể ngắt nhà máy điện
Tin tức công nghệ

Microsoft tìm ra lỗi bảo mật có thể ngắt nhà máy điện

Microsoft cho biết dù việc khai thác lỗi này sẽ khá khó khăn, nhưng nguy cơ mất an toàn là rất cao.

Top