Chăm sóc trí não bằng cách giải tỏa căng thẳng

Chăm sóc trí não bằng cách giải tỏa căng thẳng

09:00 15/07/2015 0

Đã là giám đốc điều hành thì có vấn đề không? Sự thật là có rất nhiều, đáng nói hơn nữa là cả thử thách về tuổi tác, mà vấn đề muôn thuở của một quản lý là thừa việc, thiếu thời gian.