Mộc Châu Milk: Phát triển bền vững nhờ gắn bó, đồng hành cùng nông dân

Mộc Châu Milk: Phát triển bền vững nhờ gắn bó, đồng hành cùng nông dân

16:00 23/10/2021 0

Liên kết trong sản xuất vốn là xu thế phát triển tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Mộc Châu Milk từ nhiều năm qua đã duy trì mối quan hệ bền chặt với nông dân nhằm tạo ra các sản phẩm sữa tươi chất lượng phục vụ người tiêu dùng, đồng thời mang lại lợi ích kép cho cả nông dân và doanh nghiệp.