Mường thanh

Bên trong khu đô thị “phủ xanh” giữa lòng Hà Nội
Magazine

Bên trong khu đô thị “phủ xanh” giữa lòng Hà Nội

Trước sự quan tâm sâu sắc về môi trường sống, nhiều công ty đã tìm đến “kinh doanh xanh” làm triết lý phát triển lâu dài, bền vững, đáp ứng nhu cầu “ lối sống xanh” của cư dân đô thị.

Top