Thước đo hồi phục

Thước đo hồi phục

09:30 07/11/2021 0

Tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) vừa công bố kết quả đánh giá Chỉ số phục hồi sau Covid-19 (Nikkei Covid-19 Recovery Index - NCRI) tháng 10 (cập nhật ngày 31.10).