'Xé rào' cho thảm đỏ

'Xé rào' cho thảm đỏ

05:01 30/04/2019 0

Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức dự kiến trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 tới đây một lần nữa đề xuất, sửa đổi chính sách đối với người có tài năng.