Nguồn vốn

Agribank được phân bổ nguồn vốn 2.500 tỉ đồng từ Ngân sách Nhà nước
Kinh tế

Agribank được phân bổ nguồn vốn 2.500 tỉ đồng từ Ngân sách Nhà nước

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hạn mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm với quy mô dự kiến 2.500 tỉ đồng trong năm 2022 đối với các đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

12.000 hộ cựu chiến binh thoát nghèo nhờ nguồn vốn của NHCSXH
Bạn cần biết

12.000 hộ cựu chiến binh thoát nghèo nhờ nguồn vốn của NHCSXH

Theo NHCSXH, tính đến tháng 7, tổng dư nợ vốn vay của NHCSXH ủy thác qua Hội Cựu chiến binh (CCB) đạt 32.356 tỉ đồng (chiếm 16,37% tổng dư nợ của NHCSXH), tăng gần 2.013 tỉ đồng so với cuối năm 2018.

Top