Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

07:00 23/03/2022 0

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển.

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lấy phát triển con người làm trung tâm

Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN lấy phát triển con người làm trung tâm

06:24 18/03/2022 0

Sáng 17.3, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Những vấn đề mới, đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN VN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.