Nhận diện khuôn mặt để phát gạo cho người nghèo tại “cây gạo” ở NEU

Nhận diện khuôn mặt để phát gạo cho người nghèo tại “cây gạo” ở NEU

18:37 16/04/2020 0

Sáng 16.4.2020, “Cây gạo” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đã đi vào hoạt động, phát gạo hỗ trợ người khó khăn vượt qua dịch Covid-19. Để tránh phát tràn lan và rút kinh nghiệm từ các cây ATM gạo, trường đã áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để quản lý người đến nhận gạo.