Đề xuất có mức giá điện thấp hơn cho xe điện

Đề xuất có mức giá điện thấp hơn cho xe điện

11:42 23/11/2022 20

Góp ý cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Bộ Công thương soạn thảo, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất ưu tiên giá điện thấp hơn cho xe điện.