Ông Dominic Spooner trong trụ sở công ty ở Brisbane /// Ảnh chụp màn hình The Guardian

Đột phá về pin giúp phát triển ô tô điện

17:00 05/09/2021 1
Công ty khởi nghiệp Vaulta tại Úc đang nghiên cứu loại vỏ pin có thể tái sử dụng để chế tạo ra một loại pin nhẹ hơn và hạn chế lượng rác thải ra môi trường, tạo điều kiện phát triển cho ngành ô tô điện.