Những công trình tiền tỉ bỏ hoang

Những công trình tiền tỉ bỏ hoang

08:24 10/05/2022 0

Nhiều công trình trường học, trụ sở làm việc, nhà khách… tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) được đầu tư hàng tỉ đồng nhưng đang bị bỏ hoang hoặc sử dụng một cách lãng phí.

Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

Nhà vệ sinh không… vệ sinh ở trường học nông thôn

06:01 18/04/2022 1

Vấn đề 'nhà vệ sinh nhưng không… vệ sinh' ở các trường học vùng sâu, vùng xa là thực trạng đã được báo động đỏ từ nhiều năm qua. Với mức độ quan tâm và hỗ trợ 'khiêm tốn' như hiện nay, điều này vẫn sẽ tiếp diễn.