Phim chiếu mạng

3 phim Việt sắp ra rạp làm lại từ phim chiếu mạng

3 phim Việt sắp ra rạp làm lại từ phim chiếu mạng

Sau các phim chiếu rạp như Chị Mười Ba của Thu Trang - Tiến Luật (được làm tiếp từ web-drama Thập tam muội), Pháp sư mù của Huỳnh Lập (từ web-drama Ai chết giơ tay), Mến gái miền Tây của Võ Đăng Khoa (từ web-drama Ghe bẹo ghẹo ai), Bố già (phát triển từ web-drama cùng tên) của Trấn Thành…, xu hướng làm phim chiếu rạp có nguồn gốc từ web-drama đang trở lại sôi nổi hơn trong năm nay.

Top