Quận Cam

Hạt Santa Clara vượt qua Quận Cam về tỷ lệ nhà hàng Việt ở Mỹ

Hạt Santa Clara vượt qua Quận Cam về tỷ lệ nhà hàng Việt ở Mỹ

Hạt Santa Clara giờ đây đã vượt qua Quận Cam (cùng thuộc bang California) về nơi có tỷ lệ nhà hàng Việt cao nhất tại Mỹ, theo khảo sát được công bố trong tháng 5 về ẩm thực châu Á do Trung tâm nghiên cứu Pew (trụ sở Washington D.C., Mỹ) thực hiện trên khắp nước Mỹ.

Top