Tìm cách giữ 'hồn cốt' Đà Lạt

Tìm cách giữ 'hồn cốt' Đà Lạt

07:14 03/11/2021 4

Liên quan việc UBND tỉnh Lâm Đồng đang xem xét phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh Tỉnh trưởng Đà Lạt, nhiều  đọc Thanh Niên lên tiếng, mong muốn địa phương giữ lại công trình này bởi đó là nét đặc sắc làm nên hình hài Đà Lạt.