tài năng

Tìm kiếm nghệ sĩ trẻ tài năng
Văn hóa

Tìm kiếm nghệ sĩ trẻ tài năng

Chương trình LiveSpace Vietnam do Viện Pháp tại Hà Nội khởi xướng, phối hợp với Monsoon Music Festival, Believe và Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những nghệ sĩ, nhóm nhạc tiềm năng Việt Nam.

Top