Tạm dừng

Xử lý nghiêm nếu không tuân thủ tạm dừng kinh doanh đế chống dịch Covid-19
Thời sự

Xử lý nghiêm nếu không tuân thủ tạm dừng kinh doanh đế chống dịch Covid-19

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai ngày 27.3 cho biết sẽ kiểm tra, xử lý việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tạm thời đóng cửa các dịch vụ kinh doanh , giải trí để phòng chống dịch Covid – 19.

Top