THACO

THACO tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 16
Kinh tế

THACO tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện lần thứ 16

Chương trình thu hút gần 160 cán bộ nhân viên (CBNV) các Công ty tỉnh thành tại TP.HCM thuộc Tập đoàn thành viên THACO AUTO, kết quả thu được 220 đơn vị máu.

THACO sẵn sàng vững bước trên hành trình mới
Kinh tế

THACO sẵn sàng vững bước trên hành trình mới

Quý 1 năm 2023, THACO và các Tập đoàn thành viên nỗ lực triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể, nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Mô hình one-stop của THACO INDUSTRIES - giải pháp toàn diện trong lĩnh vực cơ khí và CNHT
Kinh tế

Mô hình one-stop của THACO INDUSTRIES - giải pháp toàn diện trong lĩnh vực cơ khí và CNHT

Hiện nay, Việt Nam có hơn 7.000 doanh nghiệp cơ khí và 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn vốn, công nghệ, trình độ nhân sự nên hầu hết doanh nghiệp chỉ sản xuất, gia công một vài công đoạn hoặc cung cấp một dịch vụ.

Top