Kể cả khi sân đông nhưng doanh thu bán vé chưa phải là nguồn thu chính của các CLB  /// ĐÔNG NGHI

Hiệu ứng domino từ 'sự cố Than Quảng Ninh'?

3
Nợ lương, thưởng và phí lót tay cầu thủ trong thời gian dài chứng tỏ CLB Than Quảng Ninh lâm vào khủng hoảng tài chính. Có thể đây sẽ không phải là trường hợp cá biệt của bóng đá Việt Nam.