Tính năng bảo vệ trẻ em mới được Apple chia sẻ đã bị phản ứng dữ dội  /// Ảnh: Reuters

Tính năng bảo vệ trẻ em mới của Apple bị phản đối

00:00 09/08/2021 0

Một lá thư ngỏ được thảo luận trực tuyến yêu cầu Apple tạm dừng kế hoạch tung ra các công cụ An toàn cho trẻ em, vừa được “nhà táo” thiết kế để chống lại hành vi Lạm dụng và xâm phạm tình dục trẻ em (CSAM).