'Xử lý cán bộ tiêu cực là để có khí thế vươn lên, không phải nhụt chí đi'

3 Thanh Niên Online
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, việc xử lý cán bộ tiêu cực, tham nhũng là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc /// Ảnh Quang Phúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh Quang Phúc
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc
Ảnh Quang Phúc
Ngày 3.9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Định vị đúng tầm vóc TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á

Qua nghe báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ý kiến một số cơ quan T.Ư, Bộ Chính trị thống nhất đánh giá: công tác chuẩn bị Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025, được thực hiện nghiêm túc, khoa học.
Thành ủy đã tổng kết thực tiễn, góp phần để T.Ư nghiên cứu, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt là các vấn đề lớn: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Ngoài các văn bản chính, Thành ủy còn chỉ đạo xây dựng các báo cáo chuyên đề để nghiên cứu, thảo luận; xây dựng các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP để nâng cao tính khả thi và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn xây dựng, phát triển của TP trong nhiệm kỳ qua.
'Xử lý cán bộ tiêu cực là để có khí thế vươn lên, không phải nhụt chí đi' - ảnh 1

Buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM

Ảnh TTXVN

Bộ Chính trị cơ bản tán thành các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của TP trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn 2030; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt hơn nữa.
Cụ thể, TP.HCM cần có tầm nhìn dài hạn, định vị đúng tầm vóc của TP trong khu vực Đông Nam Á; tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của T.Ư đối với TP; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội như hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, hợp tác, liên kết vùng.
TP cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo; tận dụng, khai thác mọi cơ hội, tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng TP là đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, sớm trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.
TP quan tâm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng của TP; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân TP, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu phát triển.
Đảng bộ TP thực sự coi trọng và quyết tâm hơn nữa, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về mọi mặt; chủ động xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng với nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP.HCM là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội Đảng

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tán thành ý kiến các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời lưu ý, nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của TP.HCM, TP mang tên Bác Hồ kính yêu, có ý nghĩa sâu xa, vị trí rất quan trọng.
'Xử lý cán bộ tiêu cực là để có khí thế vươn lên, không phải nhụt chí đi' - ảnh 2

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh Quang Phúc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Đại hội Đảng 5 năm mới có một lần, là sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, không chỉ đối với cả nước, mà với từng địa phương. Đại hội mở ra một tầm nhìn mới, một giai đoạn phát triển mới, trên cơ sở tổng kết những công việc thời gian vừa qua đã làm, rút kinh nghiệm cái gì làm tốt, cái gì chưa tốt, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm một cách nghiêm túc, cầu thị, đề ra chủ trương sắp tới thật đích đáng, xác đáng. Đại hội là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới nên phải rất công phu, chu đáo, không làm hình thức.
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn TP.HCM là một mẫu mực về chuẩn bị Đại hội cho các nơi học tập.
TP.HCM trước hết là trung tâm kinh tế lớn, có nhiều tiềm năng ở khu vực và trong cả nước, trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, xây dựng, quản lý đô thị, quan hệ quốc tế… được T.Ư biểu dương nhiều lần, nhiều nơi đến học tập, tham khảo.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, các dự thảo văn kiện Đại hội XI Đảng bộ TP.HCM sẽ thể hiện một quyết tâm cao hơn nữa, ý chí vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, không cam chịu, bằng lòng như thế. Những thiếu sót, khuyết điểm thì phải cố gắng sửa chữa... làm sao xứng tầm một TP rực rỡ tên vàng.

Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa, con người, xây dựng tổ chức và quan hệ xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, nói đến TP.HCM hình như cứ nghĩ là kinh tế, thương mại, phải tiêu biểu là một TP văn hóa, văn minh, chú trọng quan hệ giữa con người với con người, đặc biệt là truyền thống anh hùng cách mạng.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho thật tốt. “Vừa qua tại sao xảy ra một số hiện tượng tiêu cực? Tại sao một số cán bộ bị kỷ luật? Chỗ này phải đề cập rõ hơn, chú trọng làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng. Tiềm năng, tiềm lực phong phú đến đâu đi nữa, nhưng con người không tốt, sự lãnh đạo không đúng thì không có hiệu quả, có khi đi chệch hướng", ông phân tích.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói: "Vừa qua rất đau xót là phải thi hành kỷ luật một số cán bộ, cần nghiêm khắc kiểm điểm vì sao lại xảy ra như vậy. Có những ý kiến sai lệch, cho rằng do cơ chế, vậy tại sao vẫn cơ chế đó mà chỗ khác người ta làm tốt? Có ý kiến cho rằng, xử lý như thế làm nhụt chí anh em. Nhưng làm là để có khí thế vươn lên, chứ không phải nhụt chí đi, hay co lại không dám làm vì sợ khuyết điểm. Người đảng viên cộng sản không sợ khuyết điểm, ‘mỗi lần ngã là một lần bớt dại/để thêm khôn một chút nữa trong người”
'Xử lý cán bộ tiêu cực là để có khí thế vươn lên, không phải nhụt chí đi' - ảnh 3

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc

Ảnh Quang Phúc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ, cần cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ, nói là trả thù lẫn nhau, phe này phe nọ, người cũ người mới… trong báo cáo kiểm điểm phải làm sâu sắc hơn, thấm thía hơn nữa vấn đề này.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là Đại hội Đảng, nên cần báo cáo sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, chứ không chỉ nặng về kinh tế. Nếu Đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu, thì có báo cáo kinh tế được không, mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên, kinh tế lại gắn với văn hóa, xã hội. Cho nên, Đại hội là dịp để đánh giá, kiểm điểm sâu sắc, chứ không chỉ nhăm nhăm vào chuẩn bị nhân sự.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy sắp tới, phải là một tập thể đoàn kết vững mạnh, mẫu mực, làm gương cho cả nước. Mỗi anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, nhưng cần phối hợp với nhau, xây dựng một tập thể đoàn kết, ăn ý với nhau, không "cua cậy càng, cá cậy vây", cậy tôi làm chức này, anh làm chức kia, anh nào biết anh ấy thì sao mà tốt được.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa nhắc nhở, phải làm tốt công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo thực hiện cho được những nhiệm vụ đã đề ra. Nếu nội bộ Đảng không tốt, chính quyền không mạnh, pháp luật không nghiêm, nội bộ lủng củng thì chẳng làm được gì. Cho nên phải truyền đạt tới cán bộ, đảng viên tinh thần sâu sắc ấy. Nói tới xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ luật, dân chủ; xây dựng con người ngay ngắn, đứng đắn, trung thực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Việc này không chỉ nói riêng TP, mà là trong toàn Đảng.
Vừa qua, một số trường hợp bị kỷ luật, rất đau xót nhưng không thể không làm, xử một vài người để cứu muôn người. Bác Hồ nói, chặt một cây sâu để cứu cả rừng cây. Mỗi chúng ta phải thật sự gương mẫu, trong sáng, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, trước hết phải đoàn kết, “giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con người của mắt mình”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
tra nguyen

tra nguyen

Tổng bí thư nói quá hay và rất sâu sắc
Đức Quí Nguyễn

Đức Quí Nguyễn

Ủng hộ Tổng bí thư .
Tri Nguyen

Tri Nguyen

Chúc Bác được nhiều sức khỏe để trừng trị bọn tham quan!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm