Thủ tướng Chính phủ

NĐ132: Thủ tướng giao sửa đổi, Bộ Tài chính kéo sang năm sau

NĐ132: Thủ tướng giao sửa đổi, Bộ Tài chính kéo sang năm sau

Việc sửa đổi Nghị định 132 quản lý thuế với giao dịch liên kết là nhiệm vụ vô cùng cấp bách, có ý nghĩa sống còn với hàng nghìn doanh nghiệp, nên Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi báo cáo Thủ tướng trong quý 4 này. Thế nhưng, theo tiến độ mà Bộ Tài chính đưa ra thì đến quý 3 năm sau bộ này mới tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Top