Đau đầu với hóa đơn điện tử

Đau đầu với hóa đơn điện tử

06:08 28/03/2022 2

Kể từ tháng 4, hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng trên toàn quốc để tiến tới áp dụng bắt buộc từ 1.7 tới. Thế nhưng trước giờ G, nhiều doanh nghiệp vẫn e ngại, cũng như gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

PC Bình Định: Giảm hơn 70 tỉ tiền thuế GTGT trong năm 2022

PC Bình Định: Giảm hơn 70 tỉ tiền thuế GTGT trong năm 2022

19:30 18/03/2022 0

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28.1.2022 của Chính phủ đã quy định về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.