Tiếp sức

Bamboo Food VN đồng tài trợ Đại hội văn hóa thể thao Diên Hồng lần thứ 22
Kinh tế

Bamboo Food VN đồng tài trợ Đại hội văn hóa thể thao Diên Hồng lần thứ 22

Đại hội Văn hóa - Thể thao Diên Hồng Quận 10 là hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của lực lượng hưu trí, kháng chiến, người có công, cựu chiến binh, người cao tuổi trong quận; được tổ chức định kỳ hai năm một lần và đã trở thành ngày hội văn hóa - thể thao sôi nổi và hào hứng giữa các phường trong quận.

Top