Tiêu chảy

Những loại thuốc nào phải có trong tủ thuốc gia đình?
Sức khỏe

Những loại thuốc nào phải có trong tủ thuốc gia đình?

Nếu có những triệu chứng nghiêm trọng, người bệnh cần được đưa ngay đến bệnh viện điều trị. Nhưng may mắn là phần lớn các vấn đề sức khỏe chúng ta gặp phải hằng ngày là nhẹ và có thể tự điều trị tại bằng các loại thuốc có sẵn trong tủ thuốc gia đình.

Top