Tín dụng

Tín dụng chính sách giúp người dân Quỳnh Lưu làm giàu chính đáng
Kinh tế

Tín dụng chính sách giúp người dân Quỳnh Lưu làm giàu chính đáng

Từ nguồn vốn chính sách, 9 tháng qua của năm 2023 NHCSXH huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã hỗ trợ cho đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động; giúp 154 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 22 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách...

Top