đơn vị hành chính

Tìm kiếm theo

Tìm thấy 16 kết quả về đơn vị hành chính

Sắp xếp theo
Báo cáo đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Báo cáo đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

0
Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các bộ, ngành và các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chuẩn bị báo cáo tiến độ xây dựng đề án đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của từng địa phương.
Tăng quyền tự chủ cho đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

Tăng quyền tự chủ cho đơn vị hành chính sự nghiệp có thu

0
Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 1/2006, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/NĐ-CP hiện hành về khoán kinh phí, tổ chức bộ máy và biên chế cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu. Đa số các thành viên Chính phủ đã nhất trí với các nội dung sửa đổi trên.