UBND tỉnh Đồng Nai

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn góp ý hoàn thiện chính sách giáo dục nghề nghiệp
Chọn trường

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn góp ý hoàn thiện chính sách giáo dục nghề nghiệp

Ngày 21.9, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã tới thăm và làm việc với Trường cao đẳng Lê Quý Đôn để khảo sát thực hiện hiện chính sách giáo dục nghề nghiệp.

Top