Tín dụng TP.HCM tăng gần gấp đôi so với năm ngoái

Tín dụng TP.HCM tăng gần gấp đôi so với năm ngoái

16:49 31/05/2022 0

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cho biết tăng trưởng tín dụng trong 5 tháng đầu năm của các ngân hàng trên địa bàn ước đạt 8,4% so với cuối năm 2021, tăng gần gấp đôi so với 5 tháng đầu năm 2021, chỉ ở mức 4,76%.