Tổng cục hải quan

Hải quan đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp
Kinh tế

Hải quan đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp

Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm khiến thu ngân sách của ngành hải quan bị ảnh hưởng đáng kể. Nhằm thực hiện mục tiêu, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, ngành hải quan đã thực hiện loạt chính sách đột phá, đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại.

Top