Học để làm việc, không học để lấy bằng

Học để làm việc, không học để lấy bằng

08:45 04/05/2022 4

Khi giáo dục mở ra chiều rộng mà thiếu chiều sâu, khi nhu cầu lấy bằng chen với nhu cầu học để biết, học để làm việc, thì học sinh cần hết sức tỉnh táo và có tinh thần thực tế khi chọn trường chọn ngành để học.