Bùng nổ các chợ online từng quận /// Ảnh chụp màn hình

Bùng phát chợ online thực phẩm

13:54 31/07/2021 5

Xếp hàng 4-5 giờ mới mua được hàng, cửa hàng thực phẩm liên tục hết rau, thịt... khiến nhiều người phải tìm mua qua mạng theo nhiều cách khác nhau.