Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn về trầm cảm

Đường dây nóng hỗ trợ tư vấn về trầm cảm

18:14 07/04/2022 0

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tự sát. Tuy nhiên, nhiều trường hợp biểu hiện “kín” khiến người thân không nhận biết sớm để hỗ trợ kịp thời.