Logo Twitter trên iPhone /// Ảnh: AFP

Twitter cập nhật quy định liên quan bầu cử Mỹ

0
Twitter nói họ sẽ dán nhãn chú ý hoặc xóa các thông tin sai lệch có mục đích làm suy giảm độ tin cậy trong cuộc bầu cử Mỹ, bao gồm những bài đăng tuyên bố chiến thắng trước khi kết quả được xác thực.
TikTok đang là mục tiêu được nhiều công ty Mỹ theo đuổi  ///  Ảnh: Reuters

Twitter cũng muốn mua TikTok

0
Báo cáo từ Wall Street Journal cho biết, Twitter đang trong quá trình đàm phán sơ bộ về một sự kết hợp tiềm năng với TikTok.
/form>