Người dân sắp được đấu giá biển số đẹp

Người dân sắp được đấu giá biển số đẹp

06:30 10/09/2022 1

Bộ Tư pháp trình Ủy ban Pháp luật dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Chính phủ lần thứ 4 xin lùi sửa luật Đất đai

Chính phủ lần thứ 4 xin lùi sửa luật Đất đai

06:54 17/04/2022 0

Sáng 16.4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.