Giải trí

Dương Triệu Vũ: “Tôi từng rất ghét Đàm Vĩnh Hưng”