Vụ đốt nhà làm 5 người chết: kẻ thủ ác chỉ định hù dọa?