[BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN] World Cup 2018 - ngày 25.6
[HIGHLIGHT - DIỄN BIẾN] Nga 3-1 Ai Cập