Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phải tập một mình cùng bác sĩ
Philippines lại thiệt quân trong buổi tập đầu tiên tại Việt Nam