Thanh Hóa thiệt hại nặng vì áp thấp nhiệt đới, bão số 3