Cháy quán Karaoke, 13 người chết: do hàn xì biển quảng cáo