“Ăn tết” ở giữa rừng!
Lãnh đạo Quốc Hội, Chính phủ thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang
Bộ đội biên phòng chăm lo chuyện học ở biên giới