“Mẹ Cúc” 10 năm thu gom, chôn cất thai nhi bị bỏ rơi
Từ trẻ mồ côi đến “mẹ” của những đứa con không gia đình
Mái nhà chung của trẻ không gia đình
Những đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng